em nhận khách nói là khách làm rơi xuống đất .em đóng lại cpu.thay pa .tụ lọc điều không được .cần các anh giúp e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]