em nhận máy khách báo là rơi đất .em đóng lại cpu,thay pa .tụ lọc củng không được cần các anh hưóng dần em.em cảm ơn nhiềuchú ý ; bài viết sai box đã move ! thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]