Tình hình em có con SM-N900 4.4.2 cứ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] done la IMEI 0049 mà viết lại IMEI là bắt UNLOCK
AE nào đã gặp xin giúp
Cám ơn AE rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]