giup n100 sac khong bao gi xin giup ha:-?:-?Chú ý:
- Sử dụng tiếng Việt đủ dấu khi post bài.

- Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]