tình hình là e mới nhập mấy con máy trung ương của China model 4G , chạy các loại tool mà nó vẫn ko sang đc tiêng việt chi ở chê độ tiếng anh thôi , có AE nào có cách nào giúp e chuyển e nó sang tiếng việt đc ko ạ , e sẽ hậu tạ :((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]