mình rất ít khi sửa iphone 5 nên kn chưa có. hôm nay có khách mang con iphone 5 đến. mình ngồi cạnh cục wifi thì sóng full nhưng ra xa 3 mét là hầu như ko có sóng... xin ae giúp với... máy xài ios 8.1.2
ae giúp với. thank!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]