Máy kẹp nguồn để về chế độ chờ kim vẫn ở 0.2A mình đã gỡ bỏ con tụ này mà vẫn không hết
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mong anh em giúp mình với mình xin cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]