Như tiêu đề, e nhận 1 cạy 3gs đính tai nghe, thay cụm tai nghe k hết, thay con 3 chân Q2_AP vô ok, 1 ngày sau bị đính lại, thay con khác nữa thì hết nhưng hôm sau lại dính nữa, thay luôn con U15_AP luôn vẫn k hết, ai gặp bệnh này rồi chỉ e với, cảm ơn nhiều!!!!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]