Như tiêu đề anh em nào có file S5570i tiếng việt chạy bằng Odin cho mình xin với.Cảm ơn rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]