như tiêu có đề máy khách mang đến chập diot cuộn đèn k lên nguồn em đã thay diot + cuộn đèn hết chập nhưng kẹp dòng nhích lên 1A rồi trả về anh em nào đã gặp qua hay có giải pháp gì giúp em chút thank all
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]