con máy này củ chuối - unbrick xong nạp bất kỳ rom nào cũng bị brick qualcomm .
cuối cùng em nó cũng phải tỉnh với bộ file thần thánh - repair imei ok .
thông thường dòng này gọi hồn có tv nhưng rom này lại ko có đành phải edit - xóa app ATT thừa .Vật vã cuối cùng cũng xong .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]