mình vừa nhận con sky 830 l bị treo logo ea nào có bản Rom 830 L tiếng việt và chạy ổn định thì cho mình xin với. mình xin chân thành cảm ơn.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]