như tiêu đề anh em úp rom con này rồi giúp mình với .làm cách nào cho nó vô S/W để úp rom không .máy có fim nguồn volum lên,xuống mà mình bấm các kiểu ko vô được
cám ơn anh em đả xem


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]