như tiêu đề em mới nhận cây asha 202 lắp sim 2 không nhận em đã thay ic khiển sim rùi vẫn không được

các bác ai có sơ đồ câu chân sim cho em xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]