Big Thanks Mod Phương Zippo đã rất nhiệt tình giúp đỡ
AE cần file thanks + commnet = inbox

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]