như tiêu đè mình nhận khách cây nokia 108 rm-944 bị mã bảo vệ .ao nào chạy qua rồi xin giúp mình với ,cho mình xin file luôn nha.cám ơn ae nhiều.mình có hộp box ATF nhưng không chậy được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]