[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
đây là rom quốc tế cho anh em nào up rom xiao hongmi td-scdma mà up nhầm bản wcdma bị mất baseband imei.up qua recovery như bản wcdma
vì là lính mới lên chưa có kinh nghiệm viết bài xin lỗi mọi người
pass download :newaccount4​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]