em nhận con ip4 tất cả oki hết :mà gọi đến ko đổ chuông :vào cài nhạc chuông vẩn có chuông.nghe nhạc bình thương
bấm 2 phím volum vẩn lên bình thường ,nút gạt rung ko tác dụng.chưa có cụm cáp tai+ volume thay thử
loay hoay vào home ảo bật chuông lên sài bình thường vậy có phải die cái cụm cáp tai phone ko ạ.thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]