làm xong bán cái máy rồi chả có hình ảnh nào giữ lại thôi thì vứt cái link lên . Yêu cầu là đang stock 4.1.2 root rồi recovery
4wipe rồi up thẳng tiếng việt vào là ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Public pass : cbb

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]