con này hàng nội địa Trung Quốc ,build tar no root​

tiếng việt S7572 4.1.2 ok​
edit trên rom stock​
hard reset không bị mất tiếng việt​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]