bác nào có rom tiếng việt con này cho em xin với.
thank các bác nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]