Free ROm Su660 V30C tiếng việt

Nạp mấy ROm cook vì ngại và bận không build được nhưng máy cứ bán cho khách vài hôm là bị không vuốt cảm ứng khi có cuộc gọi và míc và loa lúc có lúc không bực mình quá ngồi build một rom khác lắp sim thử tuần không có một lỗi nào tiện chia sẻ anh em luôn
Chú ý lên rom gốc 30C trước rồi làm các Wipe cần thiết không fomat system rồi up ROm này nhé
Việt hoá trên nền ROm stock V30c fix tin nhắn
Ok con dê nạp thôi
vài hình ảnh đây

Link medifile:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Pass: Vietnamgsm.vn

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]