như tiêu đề em đang rất cần file gốc viettel v8502 read từ box volcano e nhận con viettel v8502 nó cứ báo lỗi sim không hợp lệ đã reset ma không đươc anh em nào có file read từ volcano cho em xin với e chỉ có mỗi box này thôi.e cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]