mới nhận con 4s lên táo rồi tắt,retos máy tính không nhân tình trạng cứ lên là tắt,main rin chưa qua sữa chữa đã thay pin vệ sinh lam chân pin cũng not ok,anh nào gặp qua xin giúp em một tay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]