như tiêu đề mình đã gỡ bỏ ic kiếng và câu theo bác phú cũng không được ae nào làm qua rồi xin giúp.đo tổng trở có hết.cấm sạc vào thì máy nhá đèn phím rồi tắt.bệnh lạ quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]