như tiêu đề mình nhận máy cắm sạc có báo nhưng chẳng vào tý pin nào,đẵ removes điều khiển sạc cạch chân sạc nhưng vẫn vậy,mong ae chỉ giúp đỡ mình với,(tk)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]