[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ae giúp xem con trong hình nay trong main nào có,mình không có main xấc nào,máy mình nó bị mất con này nên không biết chỉ số bao nhiêu,thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]