Rom tiếng Việt Note 3 N900s 4.4.2 file dạng tar ,kèo về là là dùng tool Odin để 1 phát ăn ngay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link rom:
Pass: inbox nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]