[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
ae giúp xạc dinh dùm con trong hình này trên main nào có,hoặc chỉ số nó là gì?trên tay không có main xác nào để đo nên nhờ ae giúp hộ.,thankl


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]