ae giúp xem con trong hình này trên main nào có dùm e,trong tay không có main xạc nàon hết,ae koi dùm e chỉ số nó là bao nhiêu,thank
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]