Rom Stock
Branding: Retail UK/British
Version: 9.8.2I-50_SMI-29
Android Version: 4.1.2
Bootloader Version: N/A
Requires RSD Lite 6.0
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sau khi up lên 412 bằng RSD ok.Các bạn phải hội đủ các điều kiện sau đây để có root:
Unlock bootloader-Cài recovery và root qua recovery(Hỏi gg mấy vấn đề này nha các bạn)....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]