Nhận máy unlock+ nạp tiếng việt

tưởng kèo thơm ai ngờ unlock ok, nạp tiếng việt bị bricktreo download mode nhỏ, k nhận usb.....lang thang trên google 2 ngày mà cái hình tetpoint có người shared thì đặt mk, pm thì k cho

nghĩ quả ny ôm mẹ nó rồi. bí quá làm liều, sau 1 hồi loay hoay thì em nó cũng đã nhận com 9006nhờ sự giúp đỡ của 1 người em rát chân tình( thời này kiếm khó quá) cũng có file dump 2g,ơn trời write vô done luôntưởng thoát nợ rồi, len imei 15 số 0, k gọi đlại tìm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]