em nhận khách con 8552 báo sạc nhưng lại không vào bin .em đo chân tiếp súc pin ra 3v ai biết bệnh chi hộ e với thk mn


Chú ý: Tiêu đề cần ngắn gọn rõ ràng, đã edit.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]