tôi đã thay xạc zin, pin zin, đo áp ở chân pin vẫn đủ 1.8v. gỡ bỏ R2050, câu tắt F2051 và L2055, thay 3 4 con V2204, R2208 nhưng tình trạng vẫn vậy. mọi người thấy tôi làm thế con thiếu gì nữa ko chỉ giúp tôi với. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]