như tiêu đề làm con sky 810 liệt cảm ứng , đo thấy áp 3v chân 1 trên cùng bên trái không có , anh em nào làm qua hay biết con ic cảm ứng là con nào làm ơn chỉ giúp thằng em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]