[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Rom gốc M3 sc8825 dành flash lại máy khi lỗi phần mềm hay những lỗi khác,rom gồm hai file pac nếu flash bản này lỗi thì flash lại file khác nhé.
Link tải rom: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Tool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Pass:phuctoanstore


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]