Hưởng ứng phong trào mừng năm mới có 2 rom tiếng việt việt chia sẻ với anh em
I9260 Galaxy Premiere Rom Tiếng Việt fix CHplay- FixFull
Rom được Việt hóa và build trên rom gốc tính ổn định cao
Không mất tiếng việt khi hard reset, Xóa hết app tàu không dùng được ở VN
Lưu ý đặc biệt: Phiên bản I9260 Galaxy Premiere có 2 phiên bản hoặc nhiều hơn 2 phiên...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]