máy khách mua mới chưa sửa gì kiểm tra tài khoản qua 101 và 102 khôg được toàn hiện chữ trung quốc lên gọi 900 thì kt ok.không biết máy mặc định là như thế hay lỗi phần mền rồi ace ai gặp xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]