em đang lâm nạn cần gấp file con sam sung này anh nào có chia lại em với ạ.dùng chip mtk6572 ạ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]