tình hình mình mới nhận 1 cây iphone4 mic nghe nhỏ.Lúc nói chuyện bị vọng lên loa trong.Ghi âm xong mở nghe lại thì phát loa trong chứ k phát loa ngoài như bình thường.tình trạng main đẹp và k rới nước.Mong a/e gúp đỡ

- - - Updated - - -

mình đã gắn main qua bộ sườn của máy khác,và gỡ bỏ những tụ nối max trên đường mic nhưng vẫn not ok.mong a/e giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]