như tiêu đề,bác nào có rom tiếng việt còn này cho em xin,em cần gấp...cảm ơn các bác trước nha[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]