cần gấp vỉ phím nokia 515 ae ai có để lại phone ..e liên lạc ạ thks all.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]