Mình nhận con 6700c rơi nước sau khi về sinh đã lên nguồn nhưng mắc phải 2 bệnh nan y rồi.
Thứ nhất là nếu không lắp sim máy khởi động lên bình thường mọi chức năng ok. Nhưng lắp sim vào máy chỉ khởi động lên rồi trắng luôn để một lúc vẫn tắt đèn màn hình, ấn phím bất kỳ đèn sáng lại.
Bệnh thứ 2: liệt phím kết thúc cuộc gọi tức là phím nguồn, nhưng phím đó vấn có tác dụng khi khởi động nguồn.
Hiện tại mình đã chạy phần mềm, làm lại Ic nguồn và cặp nhà lầu rồi, đã tháo camera vẫn không có gì thay đổi. Mong anh chị em co ý kiến đóng góp giúp mình với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]