Như tiêu đề, em đang ăn đạn 1 em trung quốc, ai có em này hay có rom back up của nó cho em xin ạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
xin cảm ơn và hậu tạ ạ
ai có buzz Y!H em giúp : baac_wr ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]