Đồ chơi kèm theo:
1.
2.

3.

4.

5.

6.


1. Cài CWM Recovery

B1. Giải nén 3 file rar. attachFull1586
B2. Cài đặt OTU, VCOM Driver và/hoặc...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]