em đang nhận cây iphone 4s bị mất loa trong,khi gọi ấn nút âm lượng thì nó báo tai nghe.em thay cáp zin khác rồi không được.anh em trong diễn đàn đã làm qua xin chỉ giáo em với

- - - Updated - - -

em làm done! rồi ad đia qua đóng pic dùm e.em tháo main ra thấy có con tụ bị dính oxi hóa gần đứt khỏi main em cho nó đứt hẳn luôn lắp vào thấy hết cấu hình tai nghe rồi!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]