Tiếng Việt Huawei Y511-T00,Cài CH Play Huawei Y511-T00 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 4.2.2 ổn Định ít Hao Pin
Cài CH-Play Mật Định Huawei Y511-T00 Không có
Hard Reset Không Mất Tiếng Việt & CH Play
Xóa Bỏ App China Không cần Thiế

Lâu lắm rồi ko có gì tặng anh em,nay gặp ngay con máy cùi hành sáng h shrea tặng anh em luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],ko cá nhân quá...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]