[HTC Desire 816W_0P9C70000] Root + Recovery + Rom Cook 4.4.2 Sense 6.0

[HTC Desire 816W_0P9C70000] Root + Recovery + Rom Cook 4.4.2 Sense 6.0

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC Desire 816W
product: a5_dug
modelid: 0P9C70000


************************************************1/ unlockbootloader


unlockbootloader tại: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]2/ recovery


Recovery cwm HTC Desire 816w_ENG

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

uploade by ThuanMobile8963/ Root


vào recovery cwm, install SuperSu.zip


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
4/ Up Rom Cook 4.4.2 sense 6.0 Tiếng Việt


Applicable models: HTC Desire 816W
ROM Author: demon human
System system version: 4.4.2 / sense6.0
ROM size (MB): 581.6MB

ROM Download:

Links: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Password: 8ho1


Thuận Mobile tổng hợp!

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]