SAMSUNG GALAXY S5 SM-G900K LOCK PLEASE CALL ME FIX OK

Tình trạng dính lock please call me khi nâng cấp lên 5.0

Không chỉ SKT mà nay nhà mạng KT khi update lên 5.0 cũng dính lock please call me

Fix done không tháo máy, không mất imei, không thay đổi số imei.

Hình ảnh cho anh em chém [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]