như tiêu đề e đang cần gấp file tiếng việt M110s ver 4.1.2.quan trong là file fix lỗi tin nhắn và chplay nha ae
thanks .....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]